AKADEMIA RODZICA 2017

Akademia Rodzica 2017 – wykład nr 1

DR MARTA KOTARBA: Czy język obcy może zaszkodzić?

Pomimo tego, że nauczanie języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym jest powszechne, rodziców nadal nurtują pytania o to, czy naprawdę warto zaczynać tak wcześnie? Czy dzieci, które dopiero uczą się sprawnie komunikować w języku ojczystym doprawdy potrzebują zajęć z języka obcego? W wystąpieniu – uwzględniając najnowszą wiedzę z zakresu psycholingwistyki – przedstawione zostały korzyści wczesnego nauczania języka obcego. Uwaga została zwrócona na możliwości poznawcze oraz językowo-komunikacyjne małych dzieci w kontekście przyswajania języka obcego.

Akademia Rodzica 2017 – wykład nr 2

DR GRZEGORZ ŚPIEWAK: Do czego służy język obcy polskiemu dziecku? 

 

Gdy się nad tym dobrze zastanowić, można łatwo dojść do wniosku, że np. angielski  w zasadzie nie służy polskiemu dziecku do niczego, skoro swoje codzienne potrzeby może zaspokoić, komunikując się wyłącznie po polsku, do swoich polskich rodziców, rodzeństwa, kolegów czy pani w przedszkolu. Jak zatem przekonać je, że mówienie po angielsku ma dla niego – potencjalnie – głęboki sens? Język obcy może być dla Państwa dziecka jedynym w swoim rodzaju super kodem – językiem do zadań specjalnych, do natychmiastowego wykorzystania z mamą i tatą. Wszystkie omawiane rozwiązania zostały sprawdzone w praktyce.

Akademia Rodzica 2017 – wykład nr 3

OLA KOMADA: Nie pracuj z dzieckiem w domu! 

 

Większość z nas, rodziców, pracuje czterdzieści godzin w tygodniu, a czasami nawet więcej. Dlatego zapisując dziecko na kurs językowy, ostatnia rzecz o jakiej marzymy to zdaje się „praca” w domu z własnym dzieckiem, prawda? A jednak specjaliści pokazują, że jakikolwiek przejaw zainteresowania rodzica kursem językowym swojej pociechy przynosi bardzo pozytywne efekty. Co zatem ma począć biedny zapracowany rodzic, chcący dla swojego dziecka jak najlepiej? O tym własnie jest ta sesja.

PARTNERZY KONFERENCJI